Explo bestuur

De explo's hebben hun eigen bestuur. Het bestuur is het aanspreekpunt voor de explo's en de begeleiding. Zij functioneren als brug tussen de explo's en het begeleidingteam.

Het bestuur is gekozen door de explo's door middel van een heuse verkiezing en bestaat uit de volgende personen:

Mark den Besten in de rol van voorzitter
Iris Verlouw in de rol van penningmeesteres
Marco van Gelder in de rol van secretaris

Het bestuur wordt gezien als een mooie kans om extra ervaring op te doen in de taken die horen bij de verschillende rollen. Uiteraard blijft de begeleiding de verantwoorlijkheid dragen, maar adviezen en initiatieven vanuit het bestuur worden zeer serieus genomen. 


Scouting App

 

De App voor alle Scouts in Nederland. Selecteer in de Scouting App "Scouting APV" en blijf op de hoogte van al het nieuws en de ontwikkelingen!