Update coronamaatregelen 25 mei 2021

Beste ouders, verzorgers, leden,

We hebben weer wat nieuws omtrent het houden van scoutingopkomsten!

Vanaf komend weekend mogen alle jeugdspeltakken (Bevers, Tijgerwelpen, Jaguarwelpen, Junior Scouts, Scouts en Explorers) weer elke week draaien! Dit gebeurt op de normale tijden, behalve voor de Bevers. Zij beginnen een kwartiertje later dan normaal: 9:45 uur. Zo verspreiden we het aankomstmoment van ouders en kinderen bij de Bevers en Tijgerwelpen.

Opkomsten vinden nog steeds zoveel mogelijk buiten plaats. Bij slecht weer mag wel uitgeweken worden naar een opkomst binnen.

Dit betekent ook dat speltakken ook weer tegelijkertijd draaien. Het is de bedoeling dat de speltakken zoveel mogelijk afgezonderd van elkaar draaien. Om deze reden verzoeken we de jeugdleden het gebouw (indien de opkomst binnen is) te betreden via de eigen deur van hun zaal en dus niet via de centrale deur. Deze kan wel gebruikt worden indien je naar het toilet moet.

Ook blijven alle basisregels van kracht: ouders komen niet op het terrein en kinderen gebruiken zoveel mogelijk het toilet voordat ze naar de opkomst komen.

Daarnaast mogen ook de Plusscoutgroepen de Hugo de Groot Stam en de Torenvalken weer draaien. Het rooster voor de 18+ groepen ziet er hierdoor als volgt uit. In de oneven weken draaien de Roverscouts op de normale tijden. In de even weken draait de Hugo de Groot Stam op de normale tijden. De Torenvalken kunnen naar eigen inzicht een opkomst inplannen. Hierbij kan ook uitgeweken worden naar zondagen.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij deze graag.

​Met vriendelijke groet,  

Iris Verlouw
Secretaris