Administratief wonder? (Bestuur)

 

Wij zoeken een daadkrachtige secretaris voor de beheerstichting!

Vind je leiding geven niets maar een bestuursfunctie wel, de beheerstichting is op zoek naar een secretaris. De secretaris heeft o.a. als taak het verzorgen van de uitnodigingen, maken van de notulen, archiveren van alle documenten en verzorgt de administratieve zaken van het stichtingsbestuur. Samen met het bestuur ben je verantwoordelijk voor alle lopende zaken binnen de groep.

 

Meer weten over de vacature Administratief wonder? (Bestuur)

Regelwonder? (Bestuur)

 

Wij zoeken een echte regelneef als secretaris voor de groepsvereniging!

Vind je leiding geven niets maar een bestuursfunctie die dicht staat bij de jeugdleden wel, de groepsvereniging is op zoek naar een secretaris. De secretaris heeft o.a. als taak het verzorgen van de uitnodigingen, maken van de notulen, archiveren van alle documenten en verzorgt de administratieve zaken van de groepsvereniging. Samen met het dagelijks bestuur ben je verantwoordelijk voor alle lopende zaken binnen de vereniging.

 

Meer weten over de vacature Regelwonder? (Bestuur)

Ambassadeur? (Vertegenwoordiger ouders)

 

Dan zoeken we jou om onze leden te vertegenwoordigen!

Binnen de vereniging worden de jeugdleden vertegenwoordigd door ouders of vertegenwoordigers van de jeugdleden. Jeugdleden en ouders/vertegenwoordigers kunnen hun vragen of suggesties bij deze ambassadeurs kwijt, of via deze mensen ter spraken brengen in de algemene ledenvergadering.

 

Meer weten over de vacature Ambassadeur? (Vertegenwoordiger ouders)

Schatbewaarder? (Bestuur)

 

Wij zoeken een enthousiaste en punctuele vrijwilliger voor onze leden- en contributieadministratie!

Vind je leidinggeven niets maar een bestuursfunctie die dicht staat bij de jeugdleden wel, de groepsvereniging is op zoek naar een enthousiaste en punctuele vrijwilliger voor onze leden- en contributieadministratie. Je hebt o.a. als taak het innen van de contributie van de leden maar ook het bijhouden van de ledenadministratie bij Scouting Nederland. Samen met het dagelijks bestuur ben je er verantwoordelijk voor dat iedereen netjes op tijd zijn bijdrage aan de vereniging betaald.

 

Meer weten over de vacature Schatbewaarder? (Bestuur)

Luisterend oor?

 

Dan zoeken we jou om deze kunst in de praktijk te brengen!

In onze vereniging hebben we te maken met minderjarige en meerderjarige personen. De vertrouwenspersoon is iemand naar wie je met klachten, signalen of vermoedens van ongewenst gedrag kunt gaan. De vertrouwenspersoon is niet bedoeld voor klachten over de groep of leden, daarvoor kan de persoon terecht bij het groepsbestuur. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon actie ondernemen, handelend volgens het protocol van Scouting Nederland. Dat gebeurt in overleg met de betreffende jeugdleiders en het bestuur.

 

Meer weten over de vacature Luisterend oor?

Scouting App

 

De App voor alle Scouts in Nederland. Selecteer in de Scouting App "Scouting APV" en blijf op de hoogte van al het nieuws en de ontwikkelingen!