Disclaimer

 

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting APV Gorinchem tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting APV Gorinchem expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Scouting APV Gorinchem garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting APV Gorinchem hyperlinks naar andere websites (van derden) aanbiedt betekent dit niet dat Scouting APV Gorinchem de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting APV Gorinchem aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites, is door Scouting APV Gorinchem niet geverifieerd.

 

Cookies

Scouting APV Gorinchem is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Deze website maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en Social Media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

 

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd in Scouts Online en/of deze website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot deze website en de websites van de Vereniging Scouting Nederland.

 

Links

Zonder voorafgaande toestemming van Scouting APV Gorinchem is het niet toegestaan links naar deze website aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen van Scouting Nederland en zijn groepen die een eigen site onderhouden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting APV Gorinchem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting APV Gorinchem op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting APV Gorinchem of aan u wordt gezonden, de werking of het niet beschikbaar zijn van deze website, misbruik van deze website, verlies van gegevens of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting APV Gorinchem.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

Scouting APV Gorinchem behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Merkgebruik

Het gebruik van Scouting Nederland merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

 

Fotomateriaal en content

Content en foto's zijn ©Scouting APV Gorinchem , Scouting Nederland en diverse fotografen. Wilt u iets van dit fotomateriaal of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de beheerder.

 

apvlogo kleur